Tietosuoja

Tämä on SariAdelen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.08.2020. Viimeisin muutos 16.10.2020.

 

1. Rekisterinpitäjä

SariAdele. Tampere, Suomi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

SariAdele. Tampere, Suomi, info@sariadele.fi

 

 

3. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Yrityksen asiakas-, jäsenyys, yhteistyö- ja markkinointirekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– Henkilön suostumus (yhteystietojen antaminen somessa, verkkosivuilla tai muuta väylää pitkin, esim käyntikortit, sekä jäseneksi liittyminen)
– Evästeet ja muut verkkojäljet, jota asiakas jättää.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja yleisöön, markkinointi, asiakaspalvelu ja ongelmien ratkaiseminen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, asema, yritys,  y-tunnus, yhteystiedot, verkko-osoitteet, IP-osoite, sosiaalisen median tunnukset/profiilit, tilatut palvelut, muutokset, laskutustiedot, ja muut jäsenyys- tai asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään vain asiakassuhteeseen välttämättömän ajan, maksimissaan kuitenkin 12kk viimeisestä kontaktista. Kontakti poistetaan automaattisesti sähköpostilistalta, mikäli hän ei ole avannut viestejämme kertaakaan 3 kk sisällä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, kuten käyntikorteista, sekä sivuston evästeistä

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on asiakkaan kanssa sovittu (esim. referenssit ja palautteet. Huomaathan, että myös kehittävät tai negatiiviset palautteet julkaistaan asiakkaan nimen ja yrityksen kera läpinäkyvyyden varmistamiseksi ilman eri lupaa tai suostumusta). Tietoja ei luovuteta EU tai ETA-alueen ulkopuolelle. Suosimme kaikessa toiminnassamme suomalaisia tai eurooppalaisia palveluntarjoajia.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käytössä noudatetaan varovaisuutta ja kaikki asiakastiedot ovat erittäin vahvojen salasanojen takana. Pääsy asiakastietoihin on vain yrityksen toimihenkilöillä.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sähköpostilistalta henkilö pystyy itse poistumaan painamalla ”Poistu listalta”-painiketta.

 

Käyttämällä palveluitamme asiakas hyväksyy tietosuojakäytäntömme ja tietojen keräämisen.